Apakah Panel Patch?

Sebuah panel yang membolehkan pelbagai peranti disambungkan dan diurus dengan lebih berkesan. Rangkaian komputer, studio bunyi, stesen televisyen, dan sebagainya, gunakan panel patch untuk menangani komponen sistem elektronik mereka. Gambar itu adalah contoh panel patch Cat 5.

Rangkaian komputer menggunakan suis, yang pada asasnya adalah panel patch, membolehkan lapan, enam belas atau lebih komputer disambungkan ke satu peranti. Dalam audio dan video, panel patch S-Video boleh menyambung banyak input dan output untuk pengurusan yang lebih mudah. Panel patch khas, seperti pensuisan bertukar, membuat beralih antara peranti bersambung dengan mudah seperti menekan butang.

Istilah rangkaian, alat Punch down