Apakah yang Melindungi Kata Laluan?

Untuk melindungi kata laluan ialah proses melaksanakan atau mengaktifkan kata laluan pada komputer, peranti rangkaian, perkhidmatan dalam talian, atau kawasan lain. Apabila perlindungan kata laluan didayakan, pengguna menerima balasan untuk nama pengguna atau kata laluan sebelum akses diberikan.

Kata laluan, istilah keselamatan, nama pengguna