Apakah Pascal?

Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi yang dikembangkan oleh Niklaus Wirth pada tahun 1971 yang dinamakan sempena Mathematician Blaise Pascal. Berikut adalah contoh program Pascal yang mencetak Hello World! .

 program Hello; mulakan Tulis ('Hello dunia'); akhir. 

Setelah di atas telah dimasukkan ke dalam fail, simpan fail itu sebagai hello.pas dan kumpulkan program sebelum dapat berlari.

Bahasa peringkat tinggi, kes Pascal, bahasa Pascaline, Prosedural, Pengaturcaraan istilah