Apakah Pemformatan Perenggan?

Pemformatan perenggan adalah perubahan dalam format teks yang mempengaruhi keseluruhan perenggan atau berbeza dari perenggan lain dalam dokumen. Perenggan dalam dokumen pemprosesan kata atau di halaman web boleh memformat perenggan yang diterapkan kepada mereka.

Contoh pemformatan perenggan termasuk yang berikut.

Perenggan, istilah reka bentuk web, istilah pemproses kata