Apakah OTP?

OTP boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk diprogramkan satu kali, OTP atau OTP NVM (memori tidak menentu) adalah ingatan baca sahaja yang boleh diprogramkan yang hanya boleh ditulis sekali sahaja.

2. OTP juga boleh menjadi kata laluan untuk kata laluan satu kali.

3. OTP kadangkala digunakan sebagai akronim di telefon .

Akronim komputer, istilah Perkakasan, Memori, Kata Laluan, Terma keselamatan