Apakah itu ayunan?

Oscillation adalah gerakan mundur, membezakan tentang titik pusat. Contoh yang baik ialah arus bolak, pendulum berayun atau pergerakan mata air selepas diregangkan dan dibebaskan. Lihat takrif hertz kami untuk contoh tambahan oscillation voltages.

Istilah elektronik, Oscillator, Wave