Apakah Storan Luar Talian?

Istilah yang digunakan untuk menerangkan mana-mana medium penyimpanan yang tidak berubah-ubah dan datanya tidak boleh diakses oleh komputer sebaik sahaja dikeluarkan. Satu contoh penyimpanan yang luar biasa ialah pemacu ibu jari USB. Storan luar talian digunakan untuk pengangkutan serta perlindungan sandaran dalam menghadapi peristiwa yang tidak dapat diramalkan, seperti kegagalan perkakasan disebabkan oleh gangguan kuasa atau fail yang rosak oleh virus komputer.

Imej menunjukkan tiga jenis storan, tetapi storan luar talian adalah subset storan sekunder kerana kedua-duanya memberikan tujuan yang sama dan tidak berinteraksi langsung dengan CPU. Perbezaan utama ialah penyimpanan luar talian digunakan sebagai cara untuk mengangkut maklumat secara fizikal, secara amnya mempunyai kapasiti kurang, dan tidak dapat diakses tanpa interaksi manusia.

Sandaran, istilah CD, istilah pemacu Floppy, Storan utama, Storan sekunder