Apakah OEM (Pengilang Peralatan Asal)?

OEM boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Ringkas untuk pengilang peralatan asli, OEM menerangkan pengilang yang meletakkan bersama-sama komputer yang dibuat dari bahagian syarikat lain dan kemudian menjual produk di bawah nama mereknya sendiri. Contoh OEM yang baik ialah ASUS, Dell, Hewlett Packard, dan Sony.

2. OEM menerangkan perisian termasuk dengan komputer baru, biasanya pada cakera optikal seperti CD-ROM. Cakera ini hanya boleh didapati daripada pengilang, dan tidak dimaksudkan untuk dijual semula.

Terma perniagaan, Akronim komputer, Komputer rumah, Pengilang, MSRP, NFR, Integrasi sistem, VAR