Apakah itu NSP (Name Server Protocol)?

Singkatan sebagai NSP, Protokol Pelayan Nama digunakan dengan sambungan TCP / IP (Protokol Kawalan Transmisi / Internet Protocol). Server nama bertanggungjawab untuk mengambil permintaan komputer lain pada rangkaian dan menyediakan komputer dengan terjemahan nama-ke-bilangan yang dikenali sebagai IP (Protokol Internet). Ia menjawab permintaan daripada pengguna untuk membantu mereka mendapatkan komputer atau maklumat yang mereka mahu.

Akronim komputer, Nameserver, istilah Rangkaian, Nslookup, Protokol