Apakah itu Watak Tidak Mencetak (Watak Kawalan)?

Watak bukan percetakan, juga dikenali sebagai watak kawalan, adalah nombor yang mewakili watak yang tidak ditulis atau tidak boleh dicetak (huruf, nombor, atau simbol). Sesetengah watak kawalan mewakili isyarat boleh didengar atau senyap untuk dihantar atau diterima. Watak kawalan lain (kod ASCII) merangkumi ruang belakang, suapan baris, suapan borang, kembalian gulung, melarikan diri, dan memadam.

ASCII, Watak, Watak Null, Watak khas, istilah Tipografi