Apakah yang Tidak linear?

Sebarang akses carian atau data yang tidak berlaku dalam susunan tertentu. Sebagai contoh, akses langsung atau akses rawak adalah kedua-dua tidak linear . Dalam video digital, NLE (editor bukan linear) adalah perisian yang digunakan untuk memasukkan, mengubah suai, atau memadamkan bahagian video pada bila-bila masa, tanpa perlu bermula pada permulaan.

Linear, istilah Perisian