Apa itu NE (Bukan Sama)?

Pendek kerana tidak sama, ne atau ! = Ialah pengendali yang digunakan dalam bahasa pengaturcaraan dan dalam perintah baris perintah. Sebagai contoh, dalam bahasa pengaturcaraan seperti Perl, anda boleh menaip sesuatu yang serupa dengan contoh di bawah.

 jika ($ variable1 ne $ variable2) {

cetak "Mereka tidak sama"; }

Dalam contoh di atas, jika nilai yang disimpan dalam $ variabel1 tidak sama dengan $ variable2, program akan mencetak Mereka tidak sama .

Akronim komputer, Eq, Equal, istilah Pengaturcaraan