Apakah Kod Morse?

Kod Morse adalah kod yang pertama dibangunkan oleh Samuel Morse dan Alfred Vail pada tahun 1836 yang menggunakan satu siri titik dan titik untuk mewakili huruf abjad Inggeris dan digit. Kod morse adalah kaedah popular untuk menghantar telegram dan bentuk komunikasi lain sebelum data (teks) dan komunikasi suara dibangunkan.

Jadual Penukaran Kod Morse abjad angka

A .-H ....O - - -V ...-
B ...Saya ..P .- -.W .- -
C -.-.J .- - -Q - -.-X -..-
D - ..K -.-R. -.Y -.- -
E.L .- ..S ...Z - - ..
F ..-.M - -T -
G - -.N -.U ..-
1 .- - - -6 - .... .-. -.-- -....-
2 ..- - -7 - - ..., - ..--? ..- - ..
3 ...- -8 - - - ../ -...-! ..--.
4 ....-9 - - - -.: --- ...@ ... -.-
5 .....0 - - - - -'.----.+.-.-.

noktah(.) .-.-.-, - -..- -

Gunakan alat pengubah Komputer Harapan untuk menukar sebarang teks ke dalam kod Morse.

Sejarah komputer, SOS