Apakah Modulo?

Modulo adalah operasi matematik yang mendapati sisanya apabila satu integer dibagi oleh yang lain. Secara bertulis, ia sering disingkat sebagai mod, atau diwakili oleh simbol % .

Untuk dua bulat a dan b :

mod b = r

Jika dividen, b ialah pembahagi (atau modulus ), dan r ialah bakinya.

Contoh

11 mod 4 = 3, kerana 11 dibahagikan dengan 4 (dua kali), dengan 3 baki.

25 mod 5 = 0, kerana 25 membahagi 5 (lima kali), dengan 0 baki.

3 mod 2 = 1, kerana 3 dibahagikan dengan 2 (sekali), dengan 1 baki.

5 mod 2 = 1, kerana semua nombor ganjil memberikan baki 1 apabila dibahagikan dengan 2 .

Aritmetik modular dan kriptografi

Aritmetik modular adalah bidang matematik yang merangkumi jenis operasi ini, di mana nilai-nilai "bungkus sekitar" (ditetapkan semula kepada sifar) apabila mereka mencapai nilai modulus. Aritmetik modular sangat penting dalam bidang kriptografi, yang mengodkan maklumat menggunakan modulo operasi yang mempunyai modulus yang sangat besar.

Singkatan komputer, kriptografi, mod, istilah pengaturcaraan