Apa itu Mnemonik?

Mnemonik adalah bantuan visual atau pendengaran yang membantu individu mengingati sesuatu. Dalam komputer, mnemonik sering digunakan untuk membuat pintasan mudah diingat. Contohnya, banyak pilihan menu dipaparkan dengan aksara bergaris bawah, yang mewakili kunci yang akan ditekan untuk mengakses menu atau pilihan itu. Kekunci pintasan untuk membuka menu Fail adalah F, yang bermaksud "fail". Anda boleh menekan Alt + F atau Command + F untuk mengakses menu fail menggunakan papan kekunci anda. Dalam ilustrasi di bawah, anda boleh melihat contoh mnemonik.

Backronym, Pintasan papan kekunci, Istilah sistem pengendalian