Apakah MIR (Mail In Rebate)?

Pendek untuk mel dalam rebat, MIR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggantian yang dihantar melalui mel. Seringkali, pengeluar komputer mempunyai spesial yang menurunkan harga produk dengan menggunakan mel dalam rebat. Sebagai contoh, pengeluar cakera keras mungkin menjual pemacu untuk $ 200.00 selepas $ 75MIR.

Terma perniagaan, Akronim komputer, Waranti