Apakah Media?

Media boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Lebih umum dikenali sebagai media digital atau medium, media adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan storan komputer. Sebagai contoh, cakera liut, CD, dan cakera lompat USB adalah semua contoh media fizikal yang digunakan untuk menyimpan data. Lihat takrif peranti storan kami untuk maklumat lanjut dan penyenaraian semua contoh.

2. Media juga digunakan untuk menggambarkan data multimedia. Sebagai contoh, audio dan video adalah dua contoh media storable yang berbeza.

3. Apabila merujuk kepada kerjasama data atau perkongsian sosial data, media jenis ini dirujuk sebagai media sosial .

Terma pemacu liar, terma cakera keras, istilah perkakasan, istilah pita