Apakah itu MCGA (Array Grafik Multicolor)?

Pendek untuk pelbagai grafik berwarna atau pengawal selia memori, MCGA adalah sistem grafik yang dibina ke dalam komputer yang dihasilkan pada tahun 1980-an. MCGA mampu memaparkan teks 80x25 dalam monokrom, teks 40x25 dalam 256 warna, atau 320x200 piksel dalam 256 warna. Hari ini, MCGA dianggap usang.

Akronim komputer, MDA, istilah video