Apakah MCA (Senibina Saluran Mikro)?

Pendek untuk Seni Bina Saluran Mikro, MCA diperkenalkan oleh IBM pada 1987 sebagai pesaing kepada bas ISA. MCA menawarkan beberapa ciri tambahan ke atas ISA seperti bas 32-bit selain bas standard 16-bit). Juga, kad dikonfigurasi secara automatik (sama dengan apa yang dipasangkan dan bermain hari ini), dan termasuk penguasaan bas untuk kecekapan yang lebih tinggi.

Kejatuhan utama bus MCA adalah bahawa ia adalah yuran perlesenan yang diperlukan dan diperlukan. Oleh kerana format dan piawaian bersaing ini, bas MCA tidak pernah digunakan secara meluas dan dihapuskan daripada komputer meja pada pertengahan tahun 1990-an. Bas MCA digantikan oleh bas ISA, yang kemudian digantikan oleh PCI.

Bas, Akronim Komputer, EISA, Istilah perkakasan, ISA, istilah motherboard