Apakah Matematik?

Kebanyakan bahasa pengaturcaraan komputer menyediakan perpustakaan matematik yang memudahkan operasi matematik biasa atau rumit. Dalam pengaturcaraan berorientasikan objek, ia mungkin mengambil bentuk objek dengan sifat dan kaedah untuk melaksanakan fungsi tersebut. Contohnya, objek JavaScript Matematik memberikan nilai malar seperti E (nombor Euler), LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, PI, SQRT1_2, dan SQRT2 . Ia juga termasuk kaedah yang membolehkan pengaturcara membuat pengiraan matematik seperti akar persegi, pembulatan, fungsi trigonometri, dan banyak lagi.

Dalam JavaScript, objek Matematik boleh digunakan terus untuk mengakses sifat atau kaedahnya, seperti dalam kod JavaScript dalam contoh di bawah.

 var x = 2 * Math.PI * 32;

var y = Math.sqrt (4);

Contohnya menunjukkan penggunaan harta PI dan panggilan kepada kaedah sqrt ().

Terma pengaturcaraan