Apakah MAE (Metropolitan Area Ethernet)?

Pendek untuk Kawasan Metropolitan Ethernet, MAE adalah NAP (jalur akses rangkaian) yang diwujudkan oleh sebuah syarikat yang dipanggil MFS di Washington DC. Ia membolehkan ISP (penyedia perkhidmatan Internet) dan syarikat lain untuk sambungkan antara satu sama lain. MAE awal ini digelar MAE East, sedangkan MAE West merujuk kepada MAE yang terletak di Silicon Valley di California.

Nota: Walaupun istilah MAE merujuk kepada titik akses rangkaian yang dibuat oleh MFS, kedua-dua istilah sering digunakan secara analog.

Singkatan komputer, MAN, istilah Rangkaian