Apakah Pautan?

Pautan boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Apabila merujuk kepada komunikasi, pautan adalah sambungan antara dua peranti.

2. Dalam pengurusan data atau sistem fail, pautan merujuk kepada keupayaan berkongsi atau melihat maklumat yang dikongsi.

3. Di Internet, pautan lebih tepat disebut sebagai hiperpautan dan yang menghubungkan laman web ke laman web lain.

4. Perintah Linux, lihat halaman arahan pautan untuk maklumat tambahan mengenai arahan ini.

5. Dalam program spreadsheet, menghubungkan bermaksud lembaran kerja dengan kapasiti untuk menerima datanya dalam sel khusus dalam lembaran kerja yang berbeza. Pada dasarnya, data perkongsian di antara lembaran kerja.

6. Dalam HTML, tag digunakan untuk membuat pautan antara objek yang berbeza dan laman web di laman web.

7. Dalam HTML, tag digunakan untuk membuat pautan antara halaman web dan sumber luaran.

Pautan belakang, Pautan mendalam, Pautan keras, Hotlinking, Hotspot, istilah Internet, Link pautan, Linkjacking, Permalink, Pingback, Pautan balas, Simbolik pautan, Pautan hangat