Apakah Carta Talian?

Sebagai alternatif dirujuk sebagai graf garis, carta garis adalah perwakilan grafik data yang diplot menggunakan siri garisan. Carta garis memaparkan garis melintasi carta secara mendatar, dengan paksi nilai dipaparkan di sebelah kiri carta. Dalam gambar di bawah ini, adalah contoh carta garis yang memperlihatkan pelawat unik untuk Komputer Harapan.

Seperti yang dapat dilihat dalam contoh ini, anda boleh melihat peningkatan dan penurunan setiap tahun dalam tempoh yang berbeza.

Carta, Talian, istilah Spreadsheet