Apakah KEK?

Dalam World of Warcraft, permainan dalam talian yang popular, KEK adalah apa yang didengar oleh pemain Alliance bila-bila masa pemain Horde lain mengatakan atau menjerit LOL. Kerana LOL sering dikatakan, KEK telah menjadi istilah yang banyak digunakan dan dipahami di kalangan pemain World of Warcraft.

Syarat permainan, LOL, World of Warcraft