Apa itu ISO 9241-3?

Keperluan ergonomik untuk kerja pejabat dengan VDT ​​(terminal paparan visual). Addendum normatif kepada ISO 9241-3 bertujuan untuk menggantikan Lampiran C yang bermaklumat mengenai ISO 9241-3, ia menerangkan laluan kepatuhan visual persepsi. Berbeza dengan pematuhan terhadap keperluan fizikal yang diberikan dalam tubuh 9241-3, yang mempamerkan pengeluar boleh mengikuti untuk menunjukkan kepatuhan produk mereka dengan ISO 9241-3. Ujian ini terdiri daripada pengukuran dua pembolehubah: sifat visual yang berskala dan prestasi visual dalam tugas carian surat menggunakan pseudo-text.

Syarat ISO, Video