Apakah Pemprosesan Imej?

Pemprosesan imej melibatkan manipulasi atau analisis imej oleh peranti digital, biasanya komputer. Kebanyakan teknik melibatkan pengendalian imej sebagai isyarat dua dimensi tetapi kemudian menggunakan rutin pemprosesan satu dimensi.

Prosedur pemprosesan imej

  • Input - Bahagian input merujuk untuk memuat naik imej ke cakera keras, sama ada dari kamera digital, Web, atau imej fizikal melalui pengimbas.
  • Pemprosesan - Imej biasanya dipertingkatkan, dimampatkan atau dianalisis secara saintifik untuk mencari corak.
  • Output - Bahagian pengeluaran bermakna untuk mencetak imej atau simpan untuk kegunaan kemudian.

Kamera digital, Pengeditan imej, Pengimejan, istilah video