Apakah ICT?

ICT boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Singkatan untuk teknologi maklumat dan komunikasi, ICT adalah analogi dengan IT (teknologi maklumat). Walau bagaimanapun, satu perbezaan ICT adalah bahawa ia termasuk fokus pada komunikasi bersatu dan penyepaduan telekomunikasi untuk keupayaan untuk menyimpan dan menghantar maklumat.

Pertama kali digunakan pada tahun 1980-an, ICT menjadi popular sebagai istilah pada tahun 1997 apabila ia digunakan dalam laporan kepada kerajaan Inggeris oleh Dennis Stevenson.

2. ICT adalah akronim yang kadang-kadang digunakan untuk syarikat Komputer dan Tabulator Antarabangsa .

Terma Perniagaan, Akronim Komputer, Literasi Komputer, IT, Rangkaian istilah, Telekomunikasi