Apakah IC?

IC boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Secara alternatif disebut sebagai cip kosong, litar bersepadu monolitik, atau mikrocip, IC adalah pendek untuk Litar Bersepadu atau Cip Bersepadu . IC adalah pakej yang mengandungi banyak litar, laluan, transistor, dan komponen elektronik lain yang semuanya berfungsi bersama untuk melaksanakan fungsi tertentu atau satu siri fungsi. Litar bersepadu adalah blok bangunan perkakasan komputer. Gambar itu adalah contoh bagaimana Litar Bersepadu kelihatan seperti di papan litar hari ini.

Bilakah IC pertama dicipta?

Litar bersepadu pertama kali diperkenalkan sebagai konsep oleh jurutera radar British Geoffrey Dummer pada 7 Mei 1952. Ia kemudiannya dikembangkan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce, dan berjaya menunjukkan pada 12 September 1958.

2. Dalam permainan peranan, IC adalah pendek untuk watak . IC digunakan untuk menggambarkan pemain yang bermain dan bertindak sebagai peranan dalam permainan dan tidak bercakap tentang perkara yang tidak berkaitan dengan permainan atau era permainan.

3. Di dalam bilik sembang, IC adalah singkatan untuk saya lihat . Boleh juga disingkat OIC, yang pendek untuk Oh I See . Berikut ialah contoh bagaimana ini boleh digunakan dalam sembang.

User1: Apa maksud CPU? User2: Unit Pemprosesan Pusat

User1: OIC

Istilah sembang, litar, istilah elektronik, istilah permainan, istilah perkakasan, OOC, PCB, RTC, ULSI