Apakah IANA (Pihak Berkuasa Nombor Ditugaskan Internet)?

Pendek untuk Pihak Berkuasa Nombor Ditugaskan Internet, IANA dikendalikan oleh ICANN (Internet Corporation untuk Nama dan Nombor Ditugaskan), dengan pengawasan dari Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat. IANA menguruskan alamat IP, zon root sistem Nama Domain, tugasan protokol, dan banyak lagi.

Akronim komputer, nama domain, alamat IP, istilah Rangkaian, Protokol