Apakah IA-64 (Intel Architecture 64)?

Pendek untuk Intel Architecture 64, IA-64 adalah seni bina pemproses 64-bit yang dibangunkan oleh Intel dan Hewlett Packard yang pertama kali diumumkan pada Oktober 1994. Siri pemproses Itanium adalah contoh pemproses yang menggunakan IA-64.

Intel telah memperkenalkan IA-64 (untuk "Intel Architecture 64-bit") dalam pemproses Itanium dan Itanium 2 beberapa tahun yang lalu. Piawaian ini adalah sesuatu yang baru dan bukan lanjutan teknologi 32-bit yang sedia ada. IA-64 pertama kali diumumkan pada tahun 1994 sebagai projek pembangunan CPU dengan Intel dan HP (bernama bernama Merced), dan butiran teknikal yang pertama telah disediakan pada bulan Oktober 1997.

64-bit, AMD64, akronim komputer, istilah CPU, EFI, Itanium