Apakah notasi Hungary?

Notasi Hungary adalah konvensyen penamaan dalam pengaturcaraan komputer yang menunjukkan sama ada jenis objek atau cara ia harus digunakan. Ia pada asalnya dicadangkan oleh Charles Simonyi, seorang pengaturcara di Xerox PARC pada awal 1980-an. Terdapat dua variasi notasi Hungary: Sistem dan Aplikasi. Kedua-duanya melibatkan penggunaan awalan khas sebagai sebahagian daripada nama untuk menunjukkan sifat objek.

Dalam notasi Hungary Sistem, awalan mewakili jenis data sebenar objek. Sebagai contoh, jika objek bernama Salam adalah rentetan yang ditamatkan sifar, nama Sistem Sistem Hungary mungkin szGreeting . Atau, jika objek YesOrNo adalah pemboleh ubah boolean, nama Sistem Sistem Hungary akan menjadi bYesOrNo .

Apl notasi Hungary

Dalam notasi Hungary Hungary, awalan mewakili jenis data logik, yang memberikan petunjuk tujuan objek. Sebagai contoh, rentetan "tidak selamat" (rentetan yang perlu dibersihkan sebelum digunakan) mungkin mempunyai awalan kami, dan pemboleh ubah yang digunakan untuk mengira mungkin diberi awalan dengan n.

Awalan notasi Hungary

Awalan yang digunakan adalah sehingga pengaturcara, tetapi awalan standard termasuk:

Terma pengaturcaraan