Apakah Atribut HTML Compact?

Atribut padat HTML digunakan dengan

  ,
   , dan tag HTML untuk mengurangkan saiz senarai pada halaman web. Menggunakan atribut "padat" dengan tag HTML mengurangkan lekukan setiap baris dalam senarai dan ruang antara baris dalam senarai, untuk memelihara ruang pada halaman web.

   • Perkara 1
   • Perkara 2
   • Perkara 3

   Contoh di atas menunjukkan bagaimana atribut padat akan digunakan dengan

    tag.

    Atribut padat adalah atribut yang tidak digunakan dan tidak lagi disokong oleh penyemak imbas Internet utama. Ia juga tidak disokong dalam HTML5. Sebaliknya, anda boleh menggunakan CSS untuk mengubah indentasi baris dan jarak di antara baris dalam senarai.

    HTML, istilah Internet, istilah reka bentuk web