Apakah itu GSM (Sistem Global Untuk Komunikasi Mudah Alih)?

Pendek untuk Sistem Global untuk Komunikasi Mudah Alih, GSM adalah standard 2G untuk komunikasi telefon mudah alih yang pertama kali ditakrifkan pada tahun 1990. Pada akhir tahun 2005, terdapat lebih daripada 1.6 bilion pelanggan GSM di lebih 200 negara yang berlainan.

CDMA, telefon bimbit, akronim komputer, GPRS, istilah telefon