Apa itu GIGO?

GIGO boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Dengan pengaturcaraan komputer, GIGO adalah pendek untuk " sampah dalam, sampah keluar " dan ketidakupayaan program untuk mentafsir mana-mana data yang diterima buruk, mengakibatkan hasil yang salah atau kemalangan. Sebagai contoh, jika seorang pengaturcara mengarahkan program untuk mengakses bahagian ingatan yang tidak wajar, data yang dikembalikan akan salah dan mengakibatkan ralat atau kemalangan program.

2. GIGO digunakan untuk menggambarkan apa-apa input buruk yang menyebabkan keluaran yang tidak baik. Sebagai contoh, jika anda memberi frasa soalan komputer dengan buruk, ia akan menghasilkan jawapan yang salah.

Akronim komputer, Data, FIFO, Sampah, Pengaturcaraan istilah