Apakah Carta Gantt?

Carta Gantt adalah sejenis carta yang membantu menggambarkan jadual untuk projek. Setiap tugas projek disenaraikan dalam paksi menegak, dan hari, minggu, atau bulan disenaraikan dalam paksi mendatar. Carta Gantt menunjukkan bar untuk setiap tugas, dengan panjang bar yang berdasarkan pada awal dan akhir minggu atau bulan untuk kerja pada tugas itu.

Peratusan penyelesaian setiap tugas boleh disenaraikan di sebelah bar untuk setiap tugas. Barisan menegak juga boleh digunakan dalam carta Gantt untuk menunjukkan tarikh semasa, untuk membantu menggambarkan jika tugas selesai pada waktu atau mungkin terlambat.

Carta Gantt sering digunakan oleh pengurus projek untuk memberikan pandangan yang lebih baik tentang kemajuan projek dan apabila tugas perlu diselesaikan. Projek Microsoft adalah program popular yang digunakan untuk membina, membentangkan, dan berkongsi carta Gantt.

Carta, paksi mendatar, istilah perisian, paksi menegak