Apakah Pemrograman Fungsian?

Pengaturcaraan fungsional adalah gaya pengaturcaraan komputer yang berdasarkan penilaian fungsi matematik. Ia adalah gaya pengaturcaraan pengaturcaraan, yang bermaksud bahawa ia menggunakan ungkapan logik yang jelas, tetapi tidak secara jelas menyatakan apa yang komputer harus lakukan pada setiap langkah. Aksiom pengaturcaraan fungsional adalah bahawa fungsi harus mengembalikan hasil yang sama untuk setiap set hujah yang diberikan. Fungsi mematuhi konsep ini, "argumen yang sama, hasil yang sama, " tidak kira berapa kali fungsi itu dinilai.

Ciri umum pengaturcaraan fungsional adalah objek yang tidak berubah). Apabila nilai sesuatu objek tidak berubah, ia tidak dapat diubah. Sebaliknya, salinan objek dicipta dan diubah suai. Menggunakan pendekatan ini meningkatkan keselamatan data dan memudahkan proses debugging.

Contoh-contoh bahasa pengaturcaraan fungsional

Idempoten, Bahasa Pemrograman, Pengaturcaraan istilah