Apakah Penukaran Font?

Penukaran fon adalah proses yang dilakukan oleh suatu program atau pengguna yang melibatkan menukar font yang mungkin tidak disokong ke font lain. Hari ini, banyak program seperti penyemak imbas Internet akan menukar fon ke fon lalai seperti Times New Roman, jika fon yang diperlukan tidak tersedia di komputer.

Fon, istilah Perisian, istilah Tipografi