Apakah bendera?

Bendera boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Bendera adalah sedikit maklumat yang boleh mempunyai nilai ON atau OFF, lebih umum diwakili sebagai 1 atau 0 . Sebagai contoh, dalam win.ini pada komputer yang serasi IBM yang menjalankan Microsoft Windows bendera untuk menetapkan kertas dinding kepada ubin adalah: TileWallpaper = 1.

2. Bendera juga merupakan tanda yang menandakan peristiwa tertentu telah berlaku, atau sesuatu objek tidak biasa dalam beberapa cara. Sebagai contoh, dalam dunia pengaturcaraan komputer, dan tanda ralat menunjukkan bahawa sebahagian atau semua kod tidak berfungsi dengan betul.

3. Dalam program e-mel, bendera adalah peringatan visual mengenai e-mel penting. Sebagai contoh, semasa anda melalui e-mel jika ada mesej yang penting atau perlu ditangani kemudian, ia boleh ditandai untuk akses cepat pada masa akan datang.

Atribut, Pengaturcaraan istilah