Apakah FIPS (Piawaian Pemprosesan Maklumat Persekutuan)?

Pendek untuk Piawaian Pemprosesan Maklumat Persekutuan, FIPS adalah piawaian dan garis panduan yang dibangunkan oleh NIST (Institut Piawaian dan Teknologi Kebangsaan) untuk sistem komputer Persekutuan. NIST membangunkan FIPS apabila terdapat keperluan kerajaan persekutuan, seperti untuk penyulitan, keselamatan, dan operasi saling kendali, dan tiada piawaian atau penyelesaian industri yang boleh diterima.

Akronim, Penyulitan, Keselamatan