Apakah Perkongsian Fail?

Atau disebut sebagai swap fail, perkongsian fail adalah mengakses atau perkongsian fail oleh satu atau lebih pengguna. Perkongsian fail dilakukan pada rangkaian komputer sebagai cara yang mudah dan cepat untuk menghantar data. Sebagai contoh, pengguna boleh berkongsi dokumen arahan pada komputernya yang disambungkan ke rangkaian korporat yang membolehkan semua pekerja lain mengakses dan membaca dokumen itu.

Apakah rangkaian perkongsian fail pertama?

Walaupun ia tidak dibuat pada mulanya untuk berkongsi fail, Usenet dianggap rangkaian perkongsian fail pertama.

Fail, Rangkaian istilah, P2P