Apakah Pemrograman yang didorong oleh Acara?

Pengaturcaraan yang didorong oleh peristiwa adalah paradigma pengaturcaraan komputer di mana aliran kawalan program ditentukan oleh berlakunya peristiwa. Acara ini dipantau oleh kod yang dikenali sebagai pendengar peristiwa. Sekiranya ia mendedahkan bahawa peristiwa yang ditetapkan telah berlaku, ia menjalankan pengendali peristiwa (fungsi panggil balik atau kaedah yang dicetuskan apabila peristiwa berlaku).

Secara teorinya, semua bahasa pengaturcaraan menyokong gaya pengaturcaraan pengaturcaraan, walaupun beberapa ciri bahasa, seperti penutupan, memudahkan untuk dilaksanakan. Persekitaran pengaturcaraan lain, seperti Adobe Flash, khusus disesuaikan untuk mencetuskan kod program mengikut peristiwa.

Paradigma, istilah Pengaturcaraan