Apakah EFF (Electronic Frontier Foundation)?

Ditubuhkan pada 16 Februari 1990 oleh John Gilmore, John Barlow, dan Mitch Kapor. EFF ( Electronic Frontier Foundation ) adalah kumpulan hak digital digital tanpa keuntungan yang beribu pejabat di Amerika Syarikat. EFF menyediakan perkhidmatan berikut.

  • Dana untuk pertahanan undang-undang di mahkamah.
  • Membela individu dan teknologi baru dari apa yang dianggap sebagai ancaman undang-undang yang tidak berasas.
  • Membentangkan celana amici curiae.
  • Bekerja untuk mendedahkan malfeasance kerajaan.
  • Memberi panduan kepada kerajaan dan mahkamah.

Terma perniagaan, kesan Chilling, Kreatif