Apakah EAI (Integrasi Aplikasi Perusahaan)?

Pendek untuk integrasi aplikasi perusahaan, EAI adalah amalan berkongsi maklumat dan proses antara semua sistem dalam persekitaran perusahaan. Berguna untuk kecekapan, kategori EAI merangkumi sistem maya umum, pangkalan data dan aplikasi yang menghubungkan dan pergudangan data.

Akronim komputer, pangkalan data, istilah pangkalan data, pergudangan data