Apa itu Dword?

Dword, yang pendek untuk "perkataan dua kali", adalah definisi jenis data yang khusus untuk Microsoft Windows. Seperti yang ditakrifkan dalam fail windows.h, dword adalah unit data 32-bit yang tidak ditandatangani. Ia boleh mengandungi nilai integer dalam julat 0 hingga 4, 294, 967, 295.

Singkatan komputer, Jenis data, Word Double, Microsoft Windows, Pengaturcaraan istilah