Apakah Pengawal Domain?

A DC ( pengawal domain ) adalah pelayan yang mengendalikan semua permintaan keselamatan dari komputer dan pelayan lain di domain Windows Server. Permintaan keselamatan merangkumi permintaan untuk log masuk ke pelayan lain. Mereka juga termasuk kebenaran semakan untuk pelbagai fungsi yang perlu dilakukan (contohnya, mengakses folder fail pada pelayan atau mengubah suai fail dalam folder). Pengawal domain berasal dari Windows NT dan menguruskan akses kepada pelbagai sumber yang diberikan kepada pengguna dan pelayan lain melalui penggunaan nama pengguna dan kata laluan.

Di Windows NT, terdapat pengawal domain utama dan pengawal domain sandaran . DC utama memberi tumpuan kepada perkhidmatan domain sahaja untuk mengelakkan kemungkinan sistem perlambatan atau kemalangan disebabkan oleh overtasking daripada menguruskan fungsi dan permintaan keselamatan yang lain. Sekiranya DC utama turun, DC sandaran dapat dipromosikan dan menjadi DC utama untuk memastikan sistem pelayan yang lain berfungsi dengan betul. Sejak Windows 2000, keperluan untuk DC utama dan sandaran hampir dihapuskan kerana pengenalan AD (Direktori Aktif) dan replikasi multi-induk.

DC, istilah Rangkaian