Apakah DLA (Drive Letter Access)?

Pendek untuk akses huruf pemacu, DLA adalah teknologi Microsoft Windows yang dihentikan pada asalnya dibangunkan oleh VERITAS (kini Sonic Solutions). Ia membenarkan pengguna untuk menulis data ke cakera CD-RW seolah-olah ia mempunyai cakera yang boleh ditulis semula.

DLA telah dihentikan selepas pengenalan Windows Vista dan digantikan oleh Roxio Easy CD & DVD Burning, yang menawarkan keupayaan yang sama tanpa ketidakcocokan. DLA juga tidak disokong dalam Windows 7 atau Windows 8.

Terma CD, singkatan komputer, UDF