Apa itu Decimal?

Sebagai alternatif disebut sebagai asas 10, perpuluhan adalah sistem penomoran yang terdiri daripada angka-angka 0 hingga 9 yang mula-mula digunakan oleh orang Cina pada tahun 1350 SM.

Pecahan Decimal

Fraksian perpuluhan adalah pecahan dengan penyebut kuasa sepuluh, ditentukan oleh bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan atau pemisah perpuluhan . Sebagai contoh, 2/10, 2/100, dan 2/1000 dinyatakan dalam perpuluhan sebagai 0.2, 0.02, dan 0.002.

Base, Binary, Hexadecimal, Mantissa, Octal