Apakah D Program Pemrograman?

D adalah bahasa pengaturcaraan komputer yang merupakan bahasa aras yang lebih tinggi daripada C ++ yang memulakan pembangunan pada bulan Disember 1999. D mempunyai banyak persamaan dengan C dan C ++ dan sesuai untuk mewujudkan medium untuk skala berskala sederhana hingga besar.

Hello dunia yang ditulis dalam D

 import std.stdio; int main () {writefln ("Hello world"); kembali 0; } 

D, Bahasa pengaturcaraan, Pengaturcaraan istilah