Apakah CSU / DSU (Unit Perkhidmatan Saluran / Unit Perkhidmatan Data)?

Pendek untuk Unit Perkhidmatan Saluran / Unit Perkhidmatan Data, CSU / DSU adalah peranti perkakasan yang digunakan untuk menyambung dan menterjemahkan isyarat yang datang dari talian digital ke komputer atau rangkaian. Sebagai contoh, pengguna atau perniagaan yang mempunyai garisan T1 mempunyai CSU / DSU yang disambungkan ke rangkaian mereka untuk menterjemahkan data masuk dan keluar dan membenarkan rangkaian mereka berfungsi melalui garisan T1.

Singkatan komputer, istilah Rangkaian, T1, T2, T3