Apakah hak cipta?

Hak Cipta adalah perlindungan untuk apa-apa kerja yang diterbitkan yang membantu untuk mengelakkan kerja itu daripada digunakan tanpa kebenaran terlebih dahulu. Hak Cipta boleh ditunjukkan oleh perkataan "Hak Cipta, " atau C yang dikelilingi oleh kalangan (©), diikuti dengan tarikh kerja diterbitkan, dan akhirnya pengarang kerja.

Apabila kerja adalah Hak Cipta, ia tidak boleh diterbitkan semula dalam apa jua cara melainkan jika pemilik kerja memberikan hak yang sewajarnya. Harapan Komputer tidak dimaksudkan untuk perwakilan undang-undang, dan bagaimana interpretasi Hak Cipta dapat berubah. Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan tambahan mengenai undang-undang, berunding dengan perunding atau peguam undang-undang.

Hak Cipta © 2019 Komputer Harapan

Hak Cipta untuk Harapan Komputer berada di bahagian bawah setiap halaman kami.

Hakcipta Perisian

Sama seperti kerja asal, perisian juga dilindungi oleh undang-undang Hakcipta. Menyalin atau memasang perisian yang tidak anda beli adalah pelanggaran Hak Cipta dan kesalahan jenayah. Semua perisian yang anda gunakan hendaklah dilesenkan sepenuhnya untuk setiap komputer dan pengguna yang menggunakan program ini.

Sekiranya perkataan "Hak Cipta" sentiasa dipermodalkan?

Ya.

Tidak. Hak Cipta adalah perlindungan harta intelek. Tanda dagangan adalah perlindungan jenama, logo, moto, atau pengenal lain. Sebagai contoh, kandungan di halaman ini adalah Hakcipta dan syarikat yang memiliki kandungan, "Computer Hope, " adalah tanda dagangan.

Terma perniagaan, kesan Chilling, Cite, Copyleft, Kreatif, DMCA, DRM, Penggunaan adil, Footer, Freeware, Perjanjian lesen, Plagiarisme, Domain awam, Tanda air